Hoofdmenu

Positie:
Penningmeester / Ledenadministratie
Adres:
Kanaalweg 27
Appingedam
9902AX
E-mail verzenden
(optioneel)
Overige gegevens:

Wij geven les op de maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in Zwembad Dubbelslag te Delfzijl.


U kunt zich alleen aanmelden als lid van de vereniging via de ledenadministratie.

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u bericht in welke groep en op welk tijdstip het nieuwe lid is ingedeeld.

Neem niet onaangemeld een vriendje of vriendinnetje mee.

Opzeggingen:
Het lidmaatschap moet schriftelijk, 4 weken voor het einde van het seizoen, worden opgezegd bij de ledenadministratie.
Indien u tussentijds wilt opzeggen, blijft de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Daar wij als reddingsbrigade aangesloten zijn bij de KNBRD, zijn wij verplicht om een jaarlijkse afdracht te doen van ieder lid van de vereniging.
Deze bondscontributie wordt gelijk met de contributie voldaan.

Ziekten of afwijkingen die een verhoogd risico geven bij sportbeoefening graag doorgeven aan de ledenadministratie.