Hoofdmenu

De contributie voor het seizoen 2017/2018 is  € 96,- voor jeugdleden. (incl bondscontributie KNBRD)
De contributie voor het seizoen 2017/2018 is  € 84,- voor seniorleden. (incl bondscontributie KNBRD)
Als u later in het seizoen begint of eerder stopt met de lessen, bent u toch het gehele contributie bedrag verschuldigd.

U kunt de contributie als volgt betalen:

 Per jaar  (bedrag moet binnen zijn voor 1 april)
 Per kwartaal  (bedrag moet binnen zijn voor 1 juni)
 Per maand

We geven les op de maandagavond van 19:00 tot 21:00.

Ons seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Zou u bij het overmaken van het verschuldigde bedrag de naam van het lid willen vermelden? Dit i.v.m. de verwerking van de gegevens en om misverstanden te voorkomen.

--------------------------------------------------------------------------------
Voorbeeld:

IBAN:  NL 57 SNSB 0893 3139 39
 t.n.v.  Penningmeester DRB
 Kanaalweg 27 Appingedam
 Opmerkingen:  [Naam lid]

Indien u vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen (zie Ledenadministratie). Ik reken op uw medewerking.

De penningmeester:

S. v. Dijk-Vermeulen