Hoofdmenu

Geschiedenis Damster Reddingsbrigade

De Damster Reddings Brigade (DRB) is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van drenkelingen (KNBRD) en is opgericht op 23 juni 1976.

Wij zijn een vrijwilligersvereniging met ongeveer 100 leden, die samen met ca 180 andere reddingsbrigades is aangesloten bij de KNBRD.

Wat is de doelstelling van de Damster Reddings Brigade?
De primaire doelstelling van de reddingsbrigade is het verzorgen van opleidingen in het zwemmend redden om zodoende de kennis van het redden van drenkelingen te bevorderen en op deze manier menselijk leed te helpen voorkomen of te verzachten.

Verder wil de Damster Reddings Brigade de niet prestatie gerichte zwemsport stimuleren en bevorderen..
Wij willen graag een vereniging zijn die een bijdrage levert aan de lichamelijke en geestelijke vorming van de jeugd. In dit verband menen wij een zelfde functie te vervullen als een sportvereniging.

Het diploma mag geen doel zijn.

Vaak horen wij opmerkingen als:
- Hoe lang duurt deze opleiding
- Moet mijn kind nu nog een jaar wachten voordat het zijn/haar brevet/diploma kan halen
- Ons kind is achterop gekomen door ziekte
- Ons kind kan niet zo vlug omdat het geestelijk of lichamelijk zijn beperkingen heeft, enz.

Al deze kreten passen niet in onze doelstelling.
Ieder kind kan bij ons functioneren op zijn niveau. Het plezier wat het in het water beleefd staat bij ons centraal.
Aan het volgen van opleidingen is geen maximumleeftijd verbonden, wel is er een minimum leeftijd. Men dient ook in het bezit te zijn van het zwemdiploma A. Ook is het mogelijk om bij onze vereniging een half uur baantjes te zwemmen zonder verdere opleidingsverplichtingen.
Op onze trainingen is iedereen van harte welkom. Wie dus kennis wil nemen van de trainings- methode of van de verschillende opleidingsvormen kan rustig plaatsnemen op de publiekstribune behorende bij de zwemzaal.

De trainingen zijn elke maandagavond van 19.00 tot en met 21.00 uur in Zwembad Dubbelslag, Zwet 60 te delfzijl

Omdat wij een vrijwilligersvereniging zijn de kosten laag.

Heeft U interesse dan kunt u contact opnemen met
Technische Comissie
Voorzitter : Ito zuidhof Tel: 0598-430827

Ledenadministratie
Sandra van Dijk-Vermeulen tel: 0596-629710 (na 14.00 uur)

Facebook Image