Hoofdmenu

 

  • De DRB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding of andere voorwerpen die in de kleedruimtes hangen.

  • Alleen de laatste 2 grote kleedkamers en wisselcabines gebruiken. De jeugd die zwemt van 19.00 tot 19.45 uur graag alleen gebruik maken van de grote kleedkamers.
  •  Geen kleding in de wisselcabines laten liggen.
  • In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om met een neusklem, chloorbrilletje, horloge of andere sieraden te zwemmen.  Tevens is het verboden om rond het bad te rennen, neem te allen tijde voorzichtigheid in acht.

  • Het is niet toegestaan om etenswaren mee te nemen in de zwemzaal. Wilt u het afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken en dus niet op de grond.

  • Leerlingen worden geacht niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les plaats te nemen op de daarvoor bestemde banken in het zwembad.

  • Wilt u zich douchen voordat u het water ingaat.

  • Tevens is het niet toegestaan onaangekondigd een vriendje of vriendinnetje mee te nemen.